Má Česko budoucnost?

10. 08. 2018 21:01:25
Československo založené Tomášem Garrigue Masarykem bylo postavené na humanismu, úctě k Pravdě a úctě k Lásce. Když jsem přišel mezi blogery iDnes, tak se zde tomu mnozí vysmívali, že neexistují.

Vysmívali se mi, že věřím na Pravdu, když žádná pravda není, každý má svoji pravdičku, takže i lež je „pravdou“! Dokonce se mi vysmívali, že žádná Láska neexistuje. Láska je jen neupřímná faleš. To nějak ustalo. Ale Masarykův humanismus, ten zde cizím slovem zůstal. Má stát právo na život, když pohrdá vším, co mu bylo dáno do vínku, jako jednotící státní principy, cíle a vize?

Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března 1850 v rodině kočího, byl kovářským učněm, studoval v Brně a ve Vídni, stal se profesorem filosofie, přednášel ve Vídni, Lipsku, Praze, Bostonu, byl poslancem parlamentu Rakousko-Uherska, organizoval legie, spolu s Eduardem Benešem a Milanem Rostislavem Štefánikem prosadil existenci Československa a byl jeho prezidentem.

Vychován ve víře v Ježíše Krista, v úctě k Janu Husovi a Janu Ámosu Komenském, vážil si Boha, i když katolicismus nebyla jeho parketa, vážil si druhého člověka a tvrdošíjně lpěl na exaktním hledání Pravdy. V boji o pravdu ohledně Královéhradeckých rukopisů, které jsouce podvrhy byly ve svatém vlasteneckém nadšení přijímány veřejností za pravé, byl nazýván vlastizrádcem. Přesto exaktní pravdu prosadil. Intelektuální společnost si proti sobě poštval i svým spravedlivým úsilím o Pravdu a o osvobození žida Hilsnera, který byl nesmyslně obviněn z rituální vraždy. Díky Masarykovi je i na prezidentské zástavě „Pravda vítězí“!

Byl to on, Tomáš Garrigue Masaryk, kdo vložil do základu našeho státu jako základní ideu úctu k Pravdě, spravedlnosti a úctu k druhému člověku. To je česká vize do budoucnosti, ke které se naši současní politici dnes moc nehlásí. K naší škodě, samozřejmě!

Za první republiky jsme měli parlamentní demokracii, ale Tomáš Garrigue Masaryk svojí morální autoritou do ní ingeroval pro zachování ideálů a cílů, které do základů Československa vložil. Podobné zásahy v rámci legislativy dělal i Václav Havel, pro zachování demokracie a Masarykových cílů.

Češi prošli velkou zkouškou v době německého protektorátu a Slováci ve svém samostatném Slovenském štátu v poněkud svobodnějším područí Hitlerova Německa. Druhá světová válka podstatně narušila Masarykovy humanistické ideály a po ní jsme hned přijali komunistickou diktaturu v područí Josifa Visarionoviče Stalina.

Komunisti zneužili situace a obratně převzali totálně moc v Československu pod ochranou Sovětského svazu. Po ruském vzoru zde vyháněli ze země a vraždili nejschopnější syny a dcery národa, aby tak strachem upevnili svoji moc. Není třeba rozvádět. Všichni myslící lidé si mohou snadno najít na internetu informace o pronásledování sta tisíců občanů, kteří s komunisty nesouhlasili a odmítali jejich lživou propagandu, kteří byli bezdůvodně vyháněni ze svých domovů, kteří byli vyháněni ze svých živností, kterým bylo odpíráno vzdělání.

Komunistická propagace blahobytu na zemi obalamutila řady občanů, jiní se skláněli ve strachu, aby přežili komunistický teror. Komunistická ideologie je ve své podstatě postavena na závisti a nenávisti vůči schopnějším občanům, kteří škudlili místo toho, by svůj majetek propíjeli. Závist a nenávist šířená komunisty a přijímaná lidmi v obalamucení nebo ve strachu vedla k pronásledování občanů, vyhánění majitelů z fabrik, vyhánění z práce, vyhánění z bydliště, vyhánění ze země. Místo Masarykova humanismu jsme ohnuli svoji páteř a podřídili se německým nacistům a pak českým komunistům.

V roce 1968 jsme pocítili záblesk svobody a skutečné demokracie, kterou zničily ruské, maďarské, polské, německé a bulharské tanky pod vedením Kremlu. Dodnes to komunisti prohlašují za vynikající pomoc Československu od kontrarevoluce a nejsou ochotni připustit, že žádná kontrarevoluce tu nebyla.

Nastalo období kruté normalizace. Vysočanský sjezd KSČ, který byl v roce 1968 sjezdem mimořádným, musel být ze všech stranických i nestranických dokumentů vymazán. Byl vymazán dokonce ze všech obecních kronik a všichni se museli tvářit, že se nikdy nekonal. Kdo se v tom roce veřejně angažoval v zájmu svobody a demokracie, byla mu odebrána legitimace KSČ. Kdo projevil sebemenší nesouhlas s „mezinárodní pomocí“, byl vyhozen z práce. Pravda se nesměla říkat nahlas, veřejně se smělo jen lhát o zářných komunistických zítřcích. Oslabování ekonomiky se rapidně projevovalo, a proto byl ministrem vnitra Štrougalem založen Prognostický ústav pod gescí ruské tajné služby KGB.

Po Listopadu se Václav Havel pokoušel obnovit Masarykovy humanistické ideály a razil svoje heslo: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Jenže morální devastace způsobená nacisty a komunisty byla silnější. Proto člen Prognostického ústavu Václav Klaus odmítnul morální a právní základ státu jako veteš a morální devastace společnosti se prohloubila. Zůstala nám komunistická závist a nenávist, lež byla postavena na roveň pravdě, neviditelná ruka trhu se proměnila v neviditelnou ruku zloděje a v naší honbě za blahobytem se nám zcela ztratila vize státu do budoucnosti.

Kde jsou ty Masarykovy humanistické ideály, které vložil do základu našeho státu? Kde je ta úcta k Pravdě a úcta k druhému člověku? Tyto bytostně naše ideály měly být potřebným přínosem pro Evropskou unii. Ale nejsou! My horujeme pro naše české zájmy. Ale ve skutečnosti jsme své české ideály ztratili cestou! My nemáme, co dát, Evropské unii! Takovou zemi, kterou jsme dnes, Evropa nepotřebuje, jsme pro ni nepřínosní. Proto můžeme být snadnou kořistí pro jakoukoliv velmoc. To skutečně chceme?

Ano, polistopadové strany selhaly. Nenašli žádnou řádnou vizi naší společnosti do budoucna. Je to v tom, že všechny polistopadové strany byly vedeny členy bývalého komunistického Prognostického ústavu? Nevím. Ale vím určitě, že budu volit jen tu stranu, která ponese dál Masarykovy a Havlovy humanistické ideály. Bez nich nemá Česko budoucnost!

Autor: Bohumír Šimek | pátek 10.8.2018 21:01 | karma článku: 26.12 | přečteno: 791x

Další články blogera

Bohumír Šimek

Prezident Miloš Zeman nectí

demokratickou dělbu moci tím nehrubším způsobem. Usiloval ovlivnit rozsudek nejvyššího soudu ve sporu Hradu s Karlovou universitou ve věci Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta prostřednictvím kancléře Mynáře.

17.1.2019 v 21:43 | Karma článku: 25.16 | Přečteno: 450 | Diskuse

Bohumír Šimek

Prezident Miloš Zeman

stále odmítá jmenovat docenty Jiřího Fajta a I. Ošťádala profesory bez ohledu na české zákony a bez ohledu na akademické svobody.

14.1.2019 v 15:55 | Karma článku: 33.69 | Přečteno: 1123 | Diskuse

Bohumír Šimek

Soudy za znásilnění se množí

Nemohu do politiky. Určitě by se sehnal někdo, kdo by dokázal sešikovat zástup žen, kterým jsem zůstal v životě něco dlužný, a zavřeli by mne na doživotí.

4.1.2019 v 6:27 | Karma článku: 26.46 | Přečteno: 980 | Diskuse

Bohumír Šimek

Křesťanství a islám

Evropa se stydí za svoje křesťanské kořeny a islámu se bojí. Evropa věří, že jako hedonismus porazil křesťanství, že porazí také islám. Porazí? Neporazí!

27.12.2018 v 21:35 | Karma článku: 23.37 | Přečteno: 970 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Libor Čermák

Jak se rádoby elitáři chovají antidemokraticky

Jestli si myslíte, že tzv. rádoby elitáři by tu vytvořili lepší svobodu a demokracii, než je tu teď, tak jste na velkém omylu. Když slyším jejich vyjádření, tak vše u nich směřuje k pravému opaku, než je svoboda a demokracie.

19.1.2019 v 4:39 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 64 |

Lumír Vitha

Palach - černé svědomí "horšolidí"

50 let po zoufalém činu Jana Palacha může, alespoň zatím, český občan skutečně říkat, co chce. Už jen proto jeho oběť rozhodně zbytečná nebyla. Sice to dost dlouho trvalo, ale nakonec se stalo.

18.1.2019 v 23:48 | Karma článku: 13.41 | Přečteno: 249 | Diskuse

Tomáš Kučera

Opožděná pochodeň.

Tak dnes se pokusil upálit na Václavském náměstí v Praze 54 letý muž, který dle policie neměl politický motiv. Pokusíme se objasnit, o co tu vlastně šlo.

18.1.2019 v 22:29 | Karma článku: 8.47 | Přečteno: 450 | Diskuse

Jan Dvořák

Seriál Klinika skončil. Definitivně?

Někdy se nechováme dost vlastenecky. Obdivně vzhlížíme k nekonečným zahraničním seriálům z policejního a soudního prostředí, a přitom si neuvědomujeme, že srovnatelné kousky nám nabízí i domácí prostředí.

18.1.2019 v 18:35 | Karma článku: 14.34 | Přečteno: 383 | Diskuse

Jan Zíma

Arogance našich aktivistů blízko bodu společenského varu.

Jen v čechách je možné, aby banda flákačů, uživatelů drog a anarchistů patřících k radikální Antifě, mohla uvázat šátky a říct. "My jsme aktivisté!". A zablokovat něčí majetek.

18.1.2019 v 17:28 | Karma článku: 38.99 | Přečteno: 1076 |
Počet článků 426 Celková karma 22.41 Průměrná čtenost 977

Narodil jsem se ještě ve válce, asi v šesti letech mi byl dán dar víry a asi v tu dobu jsem dal Bohu slib služby. Ve zralém věku jsem se proti Bohu vzbouřil a trvalo to řadu let, než jsem pochopil, že ta vzpoura není proti Bohu, ale proti Církvi, která má stejné problémy jako zákoníci a farizeové v době Ježíše Krista. Na vlastní kůži jsem poznal, že si nás Bůh vede, pokud my mu to dovolíme. Pracoval jsem jako „tygr“ u vlakových pošt, jako tramvaják, jako stěhovák... Mezitím jsem vystudoval medicínu. A pak celý život jsem zasvětil práci praktického lékaře na venkově. Pochopil jsem, že naše zdravotnictví je postaveno na špatných základech, že jsme je po Listopadu postavili na falešných komunistických iluzích místo toho, abychom je postavili na svobodných, přirozených vztazích. Rozhovor s našimi politiky na toto téma není možný, protože žijí uzavřeni ve svých ideologiích. Naše česká zdravotní péče je na světově špičkové úrovni pouze díky heroismu našich lékařů a našich sester, kteří se našimi politiky a jejich politickými manažery nechávají exploatovat. Celý život jsem se věnoval popularizaci medicíny. Po Listopadu jsem se otřel i o politiku. V jedné pohraniční komunistické obci jsem založil Občanské fórum, pak ODS založenou na konzervativně pravicových hodnotách. Tu jsem do dvou let opustil, protože jsem záhy postrádal konzervativnost a pak i pravicovost, když ODS ve zdravotnictví stavěla na sociálním inženýrství více než na svobodných, přirozených vztazích. Dnes se věnuji kritice KDU-ČSL. Pokud v parlamentu nebudou nositeli idejí Ježíše Krista (úcty k Pravdě, úcty k Bohu, úcty k člověku, úcty k jeho svobodě, úcty ke spravedlnosti…), tak je nepotřebujeme. Snažím se psát jen o tom, co jsem osobně poznal, o Bohu, o zdravotnictví, o politice. Nectím trolly, kteří reagují jen negací na napsané, nemají vlastní názor, ale o to více diskutují. Nepíši, abych sděloval moudra, ale proto, abych provokoval k přemýšlení.

Najdete na iDNES.cz